Mijnuitvaartfonds

Spaarfonds voor begrafenis of crematie

‘Van het concert des leven krijgt niemand een program!’ en oud spreekwoord uit het verleden maar nog steeds actueel. Tussen geboorte en de dood ligt een levensweg waarvan niemand weet hoe deze zal verlopen. Dat er een einde aan een leven komt is zeker en om te zorgen dat de uitvaart verloopt zoals u dat graag zou willen is het verstandig nu reeds een gedeelte van uw wensen vast te leggen en de financiën voor de gewenste uitvaart te regelen.

Mijnuitvaartfonds is een depositofonds bestaande uit honderden deposanten die voor de financiering van hun uitvaart een storting in het fonds hebben gedaan. Om uw uitvaartwensen vast te leggen en de daaraan verbonden uitvaartkosten te begroten maakt het depositofonds gebruik van de diensten van Mijnhart Uitvaartverzorging. Mijnhart geeft een deskundig advies en informeert u over de mogelijkheden omtrent uw uitvaart en de daarbij behorende uitvaartkosten. Het is mogelijk om nu al uw uitvaart financieel te regelen. Zo voorkomt u dat uw nabestaanden voor onverwachte kosten komen te staan.

 

Kostenbegroting

Naar aanleiding van uw wensen wordt er door Mijnhart Uitvaartverzorging een kostenbegroting gemaakt. Vervolgens bepaalt u zelf welk bedrag u eenmalig, maandelijks of jaarlijks wilt storten in het depositofonds. U stort dit bedrag op een geblokkeerde depositorekening in het depositofonds. Na ontvangst van het door u gedeponeerde bedrag ontvangt u een bewijs van inschrijving waarin opgenomen het bedrag van storting, de tenaamstelling van de persoon waarvoor dit bedrag is gereserveerd en het percentage rentevergoeding.

 

Rentevergoeding

Elk jaar ontvangt u een bericht van bijschrijving zodat u op de hoogte bent van het inmiddels opgebouwd kapitaal. Het ingelegde geld blijft uw eigendom evenals de bijgeschreven rentevergoeding maar is niet tussentijds opvorderbaar. Het depositofonds geeft een aantrekkelijke rente. Na overlijden zal het gestorte bedrag en de inmiddels opgebouwde rente worden gebruikt om de uitvaart te bekostigen. Mijnuitvaartfonds brengt bij inschrijving geen administratie of depositokosten in rekening. Het depositofonds is geen verzekering en kent dan ook geen poliskosten of provisiekosten.

De voordelen op een rij:

Financieel

 • Financieel persoonlijk maatwerk
 • Betrouwbaar en veilig
 • Uitvaartkosten zijn bekend en reeds betaald
 • Inschrijving niet aan leeftijd gebonden en geen medische vragen

 

Uitvaart

 • Al uw uitvaartwensen worden vooraf vastgelegd
 • Duidelijkheid en zekerheid voor uw nabestaanden
 • Zekerheid over de uitvoering van de uitvaart
 • Wensen altijd tussentijds aan te passen, dus zeer flexibel
 • Niet gebonden aan een standaarduitvoering van de uitvaart

 

Wanneer is een depositostorting gewenst:

 • Wanneer er principiële bezwaren zijn tegen enige vorm van uitvaartverzekering
 • Als een bepaalde verzekering aanvulling behoeft vanwege een te laag verzekerd bedrag
 • Als het niet mogelijk of gewenst is een verzekering af te sluiten vanwege leeftijd of gezondheid
 • Als men spaargeld wil gebruiken om de kosten van de toekomstige uitvaart te betalen

 

Utrechtseweg 220
6862 AZ Oosterbeek
Tel. 026 333 30 29
info@mijnuitvaartfonds.nl
www.mijnuitvaartfonds.nl
K.v.K. Arnhem S 048435

Meer weten?