Rituelen

Rituelen en veranderingen:
‘Goede rituelen zijn zelden nieuw’ Het is nieuw in de zin dat oude rituelen opnieuw hun weg hebben
gevonden in een andere context’.      Marian Geurtsen

Al eeuwenlang gebruiken mensen rituelen om afscheid te nemen van hun overledenen. Een ritueel uitvoeren kan troostend
werken, en kan zinvol zijn voor een betere rouwverwerking.

De ontkerkelijking speelt een grote rol, in een veranderende samenleving ontwikkelen en veranderen rituelen in hetzelfde
tempo. mensen, zijn eveneens veranderd en daarmee is onze kijk op rituelen, op traditie, ook veranderd. Veel mensen hebben
geen kerkelijke binding meer, maar blijven wel zoeken naar hoop, geloof en houvast in wat hen overkomt, ook al durven ze dat
vaak niet te benoemen.

Mensen creëren hun eigen rituelen. Een ritueel kan iets heel eenvoudigs zijn bijvoorbeeld het zelf sluiten/begeleiden van de kist, aansteken van een kaars, spreken bij het graf, schepje aarde op de kist, bloemblaadjes strooien of het oplaten van ballonnen.

Ter nagedachtenis aan de overledene kan men:
-een herinneringsboom planten, met de mogelijkheid om de as van de overledene tussen de wortels van de boom uit te
strooien, zo leeft de overledene voort in de boom;
-een herinneringsdoos maken waarin u persoonlijke spulletjes kunt bewaren;
-een herinneringsboek maken met foto’s, brieven enz.;
-een Memory Kan maken en deze beplakken met kleine persoonlijke voorwerpjes zoals knoopjes, sieraden, glasscherven en/of andere herinneringen aan een overledene.

Veranderingen:
Traditionele uitvaarten kent iedereen. Maar juist met een persoonlijke betrokkenheid en perfecte afstemming volgens de
wensen van overledene en nabestaanden, vullen wij elke uitvaart anders is. Daarbij worden dikwijls oude tradities – soms in een nieuw jasje – in ere gehouden. De afgelopen periode hebben onderstaande zaken hun intrede in de uitvaartbranche gedaan;

-Door Internet zijn nieuwe uitdrukkingsmogelijkheden in een digitaal condoleanceregister ontstaan;
-Duurzame uitvaart, steeds meer mensen kiezen voor een groene invulling van hun uitvaart bijvoorbeeld: een milieuvriendelijke
kist, zowel fabriceren als de afbreekbaarheid van het materiaal van de kist. Begraven op een natuurbegraafplaats. Het
verzenden van rouwbrieven op biologisch papier;
-Live uitgezonden diensten op tv van bekende Nederlanders en internationale bekendheden zoals; Prinses Diana, Harry Mulisch, Manfred Langer, Jos Brink, Herman Brood en Johan Cruijff;
-Bermmonumenten, kleine gedenkmonumentjes, bloemen, knuffels of kaarsjes langs de die de plek van een verkeersongeluk
met een dodelijke afloop markeren. Voor de andere weggebruikers zichtbaar wat er op die plek is gebeurd.

Meer weten?