Praktische informatie

Wat moet ik doen op het moment dat een dierbare thuis is overleden?

Als eerste waarschuwt u uw (huis)arts. Bij een overlijden in het ziekenhuis of zorginstelling hoeft u dat niet te doen. De arts is degene die een verklaring van overlijden opstelt. Die verklaring is nodig voor de aangifte van overlijden bij de Burgerlijke Stand. Op basis van deze verklaring geeft de Gemeente toestemming tot begraven of cremeren en geven zij een uittreksel uit het overlijdensregister mee.

Wij willen zelf de overledene verzorgen, mag dat?

Ja, dat mag zeker. Nabestaanden mogen uiteraard de laatste verzorging zelf geven, al dan niet bijgestaan door één van onze verzorgers. Nabestaanden mogen ook gewoon aanwezig zijn bij de verzorging of de laatste finishing touch qua make-up en haardracht die verricht moet worden.

Wat is 24-uurs opbaring?

Met een pasje of sleutel kunnen nabestaanden de overledene 24 uur per dag bezoeken. Wij beschikken over 24-uurs kamers in uitvaartcentrum Oosterbeek en Wageningen. Een 24-uurs kamer is een goede keuze voor nabestaanden die op elk gewenst moment van de dag afscheid willen nemen van de overledene.

Hoeveel dagen na het overlijden moet iemand begraven of gecremeerd worden?

De begrafenis of crematie mag vanaf 36 uur na het overlijden (mits haalbaar met verzorgen aangifte overlijden en verkrijgen van verlof tot begraven of cremeren), maar moet uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden plaatsvinden. Onder bepaalde omstandigheden kan er uitstel worden verleend, bijvoorbeeld wanneer er familie uit het buitenland moet komen.

Is het mogelijk mijn eigen wensen ten aanzien van mijn uitvaart ook van tevoren te bespreken?

Dat is altijd mogelijk. U kunt vrijblijvend een afspraak maken met één van onze medewerkers om uw wensen te bespreken. Desgewenst kunt u uw wensen vastleggen in een Codicil, zodat u ze bij uw nabestaanden bekend kunt maken. Liever geen afspraak, maar wel een Codicil. Dan kunt u die altijd kosteloos bij ons opvragen.

Ik ben verzekerd bij Monuta / Yarden / Dela. Kan ik mijn uitvaart dan toch laten verzorgen door Mijnhart Uitvaartverzorging?

Dat is mogelijk. U kunt uw uitvaart laten verzorgen door Mijnhart Uitvaartverzorging, ongeacht waar u verzekerd bent. Bij een naturaverzekering, een verzekering waarbij u geen bedrag krijgt uitgekeerd, maar de uitvaart volgens de polisvoorwaarden wordt verzorgd, kan de verzekerde waarde lager zijn dan wanneer u de uitvaart laat verzorgen door een uitvaartondernemer die niet is aangesloten bij de verzekeringsmaatschappij. Bent u verzekerd bij NUVEMA dan is dat geen probleem omdat wij in deze regio de uitvaarten verzorgen voor NUVEMA.

Ongeacht bij welke verzekeringsmaatschappij u een verzekering heeft, u hebt altijd de vrijheid om een uitvaartonderneming te kiezen die voor u de uitvaart gaat verzorgen.

Wie betaalt de uitvaart?

Degene die opdracht geeft voor de uitvaart is verantwoordelijk voor de betaling. Vaak wordt de rekening uit de nalatenschap van de overledene betaald. Wanneer er sprake is van een uitvaartverzekering met een uitgekeerd kapitaal, dan kan de uitvaart met het uitgekeerde bedrag worden bekostigd. Als er sprake is van een uitvaartverzekering in natura, dan wordt de rekening van de uitvaart rechtstreeks voldaan door de verzekeringsmaatschappij. Voor het bedrag dat niet door de verzekering gedekt is zal de opdrachtgever een factuur ontvangen van de uitvaartverzorging.

Hoelang wordt de as in het crematorium bewaard?

In de Wet op de Lijkbezorging staat dat de as vier weken in het crematorium moet blijven in een afgesloten ruimte. Na deze vier weken krijgt de opdrachtgever een brief van het crematorium met alle mogelijkheden over de uiteindelijke asbestemming. Bij de meeste crematoria heeft u dan nog een half jaar de tijd om te bedenken welke bestemming u de as wilt geven. (Zie voorwaarden crematorium.)

Meer weten?