Kan ik een verzekering afsluiten?

Uitvaartverzekeringen:

Er zijn veel verschillende mogelijkheden om u te verzekeren tegen uitvaartkosten. Wat voor u de beste vorm is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Mijnhart Uitvaartverzorging sluit zelf geen verzekeringen af, wij kunnen u wel vrijblijvend in contact brengen met ervaren adviseurs. Zij zorgen voor passende voorzieningen op basis van uw wensen en omstandigheden.

De meest voorkomende verzekeringsvormen zijn:

  • Naturaverzekering
  • Kapitaalverzekering
  • Deposito

Naturaverzekering:

Heeft u een naturaverzekering afgesloten, dan krijgen uw nabestaanden geen geld uitgekeerd. Zij ontvangen een aantal diensten om uw uitvaart te kunnen regelen. Dit betekent dat u bij het afsluiten van deze verzekering een helder beeld moet hebben hoe u uw afscheid wilt regelen. Uw wensen worden door de verzekeraar omgezet in een aantal diensten die bij overlijden worden ‘uitgekeerd’. Voor zover u binnen de overeengekomen dienstverlening blijft, worden er geen extra kosten in rekening gebracht. Als uw nabestaanden toch aanvullende wensen hebben, dan worden deze apart in rekening gebracht. In veel gevallen draagt de naturaverzekeraar zelf zorg voor de uitvaart. In andere gevallen regelt de verzekeraar dat de uitvaart wordt verzorgd door een uitvaartorganisatie.

Kapitaalverzekering:

Een kapitaalverzekering keert geld uit na het overlijden van de verzekerde. U hoeft uw wensen niet op voorhand vast te leggen; de invulling van de uitvaart wordt vaak pas vlak voor- of na het overlijden bepaald. Voor een kapitaalverzekering is het van belang om na te gaan of deze waardevast is. Met andere woorden: stijgt het verzekerde bedrag mee met de gemiddelde stijging van de uitvaartkosten? Zorg ervoor dat dit het geval is, anders kan het zijn dat het verzekerde bedrag ontoereikend is.

Deposito:

In sommige gevallen is het niet (meer) mogelijk om een verzekering af te sluiten. Bijvoorbeeld door de leeftijd of gezondheid van de te verzekeren persoon. Ook komt het voor dat iemand zich niet wil verzekeren maar wel een voorziening wil treffen voor de toekomstige uitvaartkosten. In deze gevallen is het goed om een deposito te overwegen, een soort spaarrekening waarop eenmalig een bedrag wordt gestort of waarop (periodiek) wordt gespaard. Het geld dat op deze rekening staat wordt in mindering gebracht op de uitvaartkosten. Op de deposito’s wordt een rente vergoed die veelal hoger ligt dan bij een normale spaarrekening. Belangrijk te weten is dat het tegoed alleen gebruikt mag worden voor de uitvaartkosten. Het is dus niet opneembaar voor andere bestedingen. Voor een vrijblijvend en persoonlijk advies kunt u contact met ons opnemen.

Wat kost een uitvaart?

Kan ik mijn wensen laten vastleggen?

Meer weten?