Cremeren

Er is een toename van het aantal crematies in Nederland. De uitvaartplechtigheid met aanwezigheid van familie vindt plaats in de aula van het crematorium  waarna het lichaam gecremeerd wordt. Nieuw is de zogenaamde technische crematie, de uitvaart plechtigheid vindt elders plaats en de overledene wordt zonder familie naar het crematorium overgebracht.

De voordelen van een crematie zijn:

  • Cremeren is goedkoper dan begraven;
  • Geen aankoopkosten grafrechten en gedenksteen;
  • Geen grafonderhoud.

 

Na de crematie:

De asresten na de crematie worden in een asbus verzameld en in het crematorium bewaard. Eén maand na de crematie wordt de asbus vrijgegeven.  In die tussentijd kunnen de nabestaanden een keuze maken welke bestemming zij de as willen geven.

 

Asbestemming:

  • Verstrooiing van de as (strooiveld crematorium of elders na toestemming grondeigenaar);
  • Bijzetten as in een bestaand particulier graf (afhankelijk van begraafplaats maximaal 3 asbussen in een graf);
  • Urnengraf (kleiner graf voor maximaal 4 asbussen);
  • Urnennis (urn wordt geplaatst in een urnenmuur);
  • Urn of as-sieraad (as mee naar huis nemen en bewaren in een urn  of as-sieraad);
  • Asbijzetting Hoge Veluwe.

 

Het is ook mogelijk om de as mee naar huis te nemen en te bewaren in een urn of as-sieraad. U vindt hierover meer mogelijkheden in onze winkel in het uitvaartcentrum Oosterbeek.

Meer weten?