Begraven

In Nederland heeft men diverse soorten begraafplaatsen en graven, ieder met haar eigen regels en kenmerken, te weten de Gemeentelijke-, bijzondere- en natuurbegraafplaatsen.

Bij de Gemeentelijke begraafplaatsen wordt de grafuitgifte en beheer door de Gemeente verzorgd en de maximale duur van het grafrecht bepaald. Verder zijn er geen bijzondere bepalingen om een grafrecht te verkrijgen. Naast deze begraafplaatsen hebben we de bijzondere begraafplaatsen zoals de kerkelijke begraafplaatsen. Hier wordt de grafuitgifte verzorgd door de kerk en zijn de graven voorbestemd voor de leden van het kerkgenootschap en zijn de grafrechten tot een maximum duur beperkt. De laatste jaren wordt er steeds meer begraven op de natuurbegraafplaatsen. Deze plaatsen kennen in het algemeen een eeuwigdurend grafrecht en volle terreinen worden teruggegeven aan de natuur.

Naast de diversiteit in begraafplaatsen zijn er eveneens verschillende soorten graven. Hierbij zijn de volgende algemene regels van toepassing. Deze regels kunnen per gemeente of begraafplaats verschillen.

Eigen graven (Gemeentelijke- en bijzondere begraafplaatsen):

 • De rechthebbende is eigenaar van het graf en heeft het grafrecht;
 • Eigen graven worden voor bepaalde en onbepaalde tijd uitgegeven;
 • Maximaal 3 overledenen/asbussen in een graf. Dit kan per begraafplaats verschillen;
 • De rechthebbende bepaalt wie in het graf begraven wordt;
 • Indien de rechthebbende afstand doet mag de eigenaar van de begraafplaats, met in achtneming van een rustperiode van 10 jaar, het graf ruimen.

Algemene graven:

 • Gemeente is eigenaar van het graf en heeft het grafrecht;
 • Maximaal 3 overledenen in één graf;
 • Overledenen in graf zijn geen familie van elkaar;
 • Gemeente bepaalt wie in het graf begraven wordt;
 • Graven mogen op last van de gemeente geruimd worden, 10 jaar nadat de laatste overledene in het graf is bijgezet.

Natuurbegraafplaatsen:

 • Een graf wordt notarieel vastgelegd en blijft altijd uw eigendom;
 • Eeuwigdurend grafrecht, dit kan per begraafplaats verschillen;
 • Maximaal 1 overledene in één graf, dit kan per begraafplaats verschillen.

Resomeren:

 • Meer informatie volgt in najaar 2018.
Begraafplaats

Meer weten?